Ιδιαίτερη Εταιρία Τροφίμων

Ελληνικά μείγματα Αρτοποιίας και Ζαχ/κης καθώς και εμπορία επιλεγμένων παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων 

Τοποθεσία

Η έδρα μας βρίσκετε στην Ξάνθη, 3ο Χλμ Ξάνθης-Κομοτηνής  

Περιφερειακή Οδός

Ν.Ζυγός - Ξάνθη

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας